Arbetsforhallanden for mineraler hos hemlosa

Störningar hos en person är ett visst sätt för mental degeneration, vars nyckelsidor är djupt rotade och resistenta kontaktmönster med miljön, som förhindrar spel i samhället inom de allmänt accepterade normerna. Källan till alla typer av störningar kan vara liv som de har kontrollerat inte bara i barndomen, utan mer i senare perioder av livet, ångest eller till och med misslyckande med att tillgodose grundläggande livsbehov.

Hallu Motion

djupt förankrade vissa personliga delar, som också är mycket överdrivna i kontakt med nära egenskaper hos en ung man,brist på förmåga att anpassa sig till saker - det innebär att en känd individ i många olika situationer kommer att matas direkt på samma sätt,alla rotade funktioner manifesteras inte bara i uppfattningen av verkligheten, utan också i framgången för design och känslor i förhållande till varandra och andra typer. Det är då talande som också ofta känns under relationer med andra typer, som i framgången för karaktärer med personlighetsstörningar tenderar att vara mycket defekta,egenskaper hos en kvinna med en störning skapar ett allmänt mönster av en annan personlighet, inte individuella beteenden som uppstår från att vara i en sporadisk situation.

Man kan särskilja många typer av personlighetsstörningar, från de som skiljer sig genom att tillföra lidande på sig själva, genom helt ofarliga och slutar med försök att tillföra andra sår. Följande är några av de mest kända typerna av psykiska störningar:

Schizoid personlighet - en person som kan hantera denna typ av personlighetsstörning gör ofta intrycket av en mycket tuff och känslomässig person som möter i en privat värld. Vid det första mötet av denna typ betalar en person mycket distans och full, till och med inte särskilt empatisk. Hans tankar och är mycket originella och / eller ovanligt originella. Schizoidens psykologiska tillstånd är öppet i båda kläderna; den nuvarande mannen kommer att skydda en god och viktig klädstil, ibland excentrisk, även om han aldrig kommer att följa mode eller det allmänt accepterade kriteriet om vad som faller ut. Orsakerna till den sista typen av störning är inte väl kända eller bestämbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i ung ålder, andra tvärtom. Psykiatriker bygger sin bedömning vid patientens möte av sådana funktioner som brist eller försumbart liv för att tillfredsställa sina egna nöjen, känslomässig svalhet, brist på intresse för både beröm och analys, att vara individuell och brist på önskan att ändra den aktuella nivån.känslomässig störning - två typer av kvinnor som känslomässigt besvär är indelade: snabbtyp och gränstyp. Kvinnor med båda typerna av dysfunktion kan höras hög impulsivitet utan anledning till konsekvenserna, snabbt utbrott av obegränsad ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Men båda typerna av emotionell skakning har en ganska grundläggande skillnad. En impulsiv person eftersom han inte tar hand om kärleken och underhållet som inträffar särskilt i extrema fall, dessutom klagar han på djup mental spänning. Borderline är också en farlig fraktion av emotionell störning, eftersom humörsvängningarna hos en person som lider av den senaste psykiska sjukdomen är så drastiska och plötsliga att de i grupper av fall leder till självmord.ångest - denna modell av en personstörning är ganska trevlig och lätt för läsarna. Det betyder att den lidande personen är rädd. Däremot kan hennes rädsla bokstavligen ha varje existensplan och omgivande föremål. Konsekvensen är att undvika orsaker och handlingar som ger ångest för de sjuka, vilket i enklaste fall bara leder till punkter i social aktivitet, i mörkaste och till och med till självmord eller aggression riktad mot enskilda människor. Det finns olika typer av fobi som araknofobi, homofobi, klaustrofobi eller till och med pediofobi (rädsla för dockor, triskaidekafobia (rädsla för nummer 13, plus pedofobi (rädsla för barn eller till och med aerofobi (rädsla för luft.beroende - vi talar inte om något annat sätt att bero. Karaktär med personlighetsstörning i miljöfunktionerna är helt enkelt beroende av individen. Han kan inte klara sig utan föreskrifterna från de personer som innehåller det, tillåter andra att fatta beslut relaterade till förändringar som är relevanta för patientens handlingar, inte kan fatta beslut självständigt, är orättvisa och alltför undergivna.

Faktum är att det faktiskt inte finns någon man som kan kallas med ett friskt hjärta i en frisk havskatt. Å andra sidan, om en viss funktion blir störande överdriven, är det långt ifrån polsk psykiater att dra åsikter.