Betygsatt g kassa

Alla skattebetalare är skyldiga att registrera försäljningen av material också tjänster med hjälp av en kassaapparat akut äventyr på hur mycket de särskilda villkoren i riktning mot att vara handböcker av dessa enheter måste uppfylla. Ett av dessa krav är att genomföra en regelbunden översyn av allvarliga tekniska kassaregister. Vad sker och där tiden bör en färdig? Vilka egenskaper hos kassan och inspektion? Om detta nedan.

FatKillerFatKiller - Gå ner i vikt med FatKiller och glöm på fett!

Tillsammans med mervärdesskattelagen måste kassaregister vara föremål för periodiska tekniska inspektioner. Efter detta datum har denna fas förlängts. Sådan granskning genomförs genom god service. Före 1 december 2008 användes tekniska inspektioner av kassaregister för en årlig period. Med kännedom om gällande rättsakter bör kassaregisterna kompletteras med en teknisk granskning vartannat år från skattemässig behandling eller från en ny granskning. I framgång, när skattebetalaren underlåter att göra en sådan betalning att han eller hon är föremål för sanktioner. Detta inkluderar till exempel uppläggning av böter på skattebetalaren för skattebrott, eftersom underlåtenheten att underkasta kassaregisteret för periodisk granskning används som en felaktig bokföring. En sådan motivering härrör från artikel 61 § 3 i strafflagen.Frågan uppstår i vars händer nämns en sådan granskning? Självklart går det att titta på semestern i det aktuella fallet till skattebetalaren, och inte till platsen. Ägaren till novitus delio kassa vid sammanslagningen av granskningsdatumet bör anmäla tjänsten till ett sådant behov. Kassatjänsten, tillsammans med § 31 para. 4 beslutsfattande i kassans sinnen bör göra ett obligatoriskt kassakontroll i 5-dagarsperioden med ansökan.Skattebetalaren bör också ta hand om det faktum att det inte går att uppfylla tidsfristen för obligatoriska kassaregistreringar resulterar i att det är nödvändigt att återbetala ersättningen från inköpskontoret. Sådana skattebetalare utsätts för skattebetalare som under de tre åren från dagen för registreringens inträde inte har förberett en kassa för teknisk prestanda med god service inom den aktuella tidsfristen.Sammanfattningsvis är det värt att erinra om att användaren är ansvarig för att hålla datumet för granskningen.