Certifikat ul

Europeiska gemenskapens grundläggande antaganden

Exakt svar på testet "Vad är ett CE-certifikat?" beror på lösningen av de grundläggande antagandena om att vara en europeisk union. Det överlämnas som principen att ge det tre principer: fri rörlighet för varor, människor och pengar. För att skapa ovanstående principer har EU: s medlemsstater beslutat att lösa alla hinder för handeln inom gemenskapen och ännu inte upprätta en gemensam politik i en domstol för icke-EU-partner. Tack vare detta skapades en börsmarknad på gemenskapsmarknaden, lämplig för den sista, som är en position inom gränserna för ett land. Du fick namnet på Uniform Local Market eller Common Market.

Gemensam lokal marknad och marknadsföring av produkter

En av de största problemen med handeln mellan länder är nationella krav på grupper och produktsäkerhet. I något land fanns nya mönster och regler som skilde sig avsevärt mellan olika länder. Producenten som ville sälja sina egna varor i andra länder var tvungen att uppfylla individuella krav varje gång. För att lyfta handelshinder var det nödvändigt att avskaffa dessa skillnader. Standarder i kombination med artikelns omsättning kunde inte avskaffas. Därför var en lösning att förena reglerna inom hela samhället, tack vare vilken handelsutbyte berodde på samma krav.

I det inledande skedet gjordes ett försök att reglera EU: s bestämmelser med avseende på en kvalitet på produkter och varor. Råd om den stora komplexiteten och tidskrävande processer har övergivits.

Lösningen var att skapa en förenklad lösning på tekniska harmoniseringsåtgärder. De väsentliga säkerhetskraven för vissa produktgrupper har fastställts, vilket nödvändigtvis måste göras innan produkten eller produkten flyttas till den reala europeiska marknaden.

Entreprenörer från länder utanför EU som behöver introducera material att köra på gemenskapsmarknaden, t ex från Turkiet, måste uppfylla EU: s kvalitetsregler och värderingar. Det är upp till dem att visa detta faktum.

Harmoniserade standarder har skapats, tack vare vilka entreprenörer vet vilka väsentliga krav som ska uppfyllas. Det är inte alltid skyldigheten att tillhandahålla dessa delar. En entreprenör kan visa sig i motsatt form att hans eller hennes inkomst läggs till för handel på gemenskapsmarknaden.

Ce-certifikat - tillverkarens deklaration

Ce-märkning är inget nytt, men en tillverkares deklaration att produkten uppfyller vissa krav i de direktiv som är av intresse för det.Den har en symbolsida av tillverkarens deklaration eller en auktoriserad representant. Bekräftar att produkten stod i medvetenhet med de väsentliga kraven i reglerna för en viss produkt. Visserligen kan det vara ensamt eller flera andra direktiv.

Gemenskapslagstiftningen föreskriver en presumtion om överensstämmelse och tillfredsställelse av minimikrav på säkerhet för en produkt med CE-märkningen.

CE-intyget publiceras på produkten under tillverkarens eller en auktoriserad representants ansvar. Detta fortsätter efter att ha bevisat att produkten uppfyller de strikta kraven i direktivet. För att fastställa detta faktum utförs förfarandet för bedömning av överensstämmelse, och efter en positiv kontroll utfärdas en försäkran om överensstämmelse. Överensstämmelsesbedömningsförfarandena kan vara original i förhållande till risken som beror på användningen av en viss produkt. Ju bredare hotet för egendom från resultatet, särskilt för dem, är särskilt svårt, förfarandena måste uppfyllas av tillverkaren eller en auktoriserad representant. I vissa fall är det nödvändigt att uppfylla kraven i till och med ett dussin gemenskapsnormer.