Fast ranta och kassa

Den 1 januari 2015 förvärvade lagen en lägenhet som minskade gruppen företagare som inte är skyldiga att registrera sina transaktioner i kassan. Om du inte har använt ett kassaapparat förrän nu kommer det säkert att ändras. Lite mer innebär i slutändan att många kvinnor som driver en affärskampanj kommer att tvingas köpa en kassaapparat. Eftersom det finns en stor kostnad i budgeten för varje företagare, är det värt idag att se i vilken stil du kan få återbetalning för ett sådant köp.

- Alla företagare som har köpt en kassaapparat och registrerar en nära försäljning på den har befogenhet att kräva återbetalning av uppkomna kostnader. För att ansöka om en sådan återbetalning måste du fullfölja vissa formaliteter. Enligt lagen kan 90% av köpeskillingen för kassaregistret återvinnas, exklusive moms, men fördelen kan inte överstiga 700 PLN. Utan tvekan är möjligheten att få en återbetalning rena nyheter för alla företagare som inte gillar att kasta bort pengar.

- Vi kan inte förlora och om att skicka en särskild anmälan till skattekontoret, där vi kommer att bestämma antalet använda kassaapparater och ange deras adresser för användning. Du måste också returnera det exakta datumet då vi började spela in försäljningen i ett givet kassa. Det aktuella materialet är också viktigt att vi inte kan sluta med det.

För att få en återbetalning för köp av ett kassa måste vi ha ett köpcertifikat. Vi kan ansöka om återbetalning en gång, som en del av en deklaration. Om vi ​​behandlar några problem relaterade till det sista, i vilken åtgärd vi ska ansöka om återbetalning, kommer vi att hitta ett antal information i konstruktionerna - här enkelt finns det många artiklar om det sista faktum. Vi är verkligen inte typiska människor för vilka behovet av att köpa kontanter är något helt nytt. Och tack vare råd från erfarna specialister kan vi inte bara köpa rätt kontanter, utan vi kan också få återbetalning av kostnaderna för detta köp.

Var kan man köpa ett kassaapparat? Vi kan också köpa en skattemässig enhet i en online tidning och i stora anläggningar. Låt oss se till att denna betydelse finns som en auktoriserad distributör och att den också tillhandahåller underhållstjänster.