Finansiell skrivare atervander fran oss

Elzab & nbsp; skattemässiga skrivare är rätter i lager. De ser intäkter från detaljhandeln av produkter. Användningen av denna skrivare passerar i slutet av inkomstskatten och momsavräkning. För att kunna använda skrivaren enligt lagen krävs godkännande. En finansiell skrivare kan inte fungera utan anslutning till en dator, vilket skiljer det från kassaregistret. Det erkänner uppgiften att registrera kvitton i datorn och ge dem.

https://ecuproduct.com/se/varikosette-en-effektiv-losning-for-aderbrack-och-deras-symtom/

Den här skrivaren brukar använda RS-232 och USB-kontakter. Ett program med godkännande krävs inte för att använda skrivaren. Den finns tillgänglig på skrivarens tillverkares webbplats. För närvarande använder skattemässiga skrivarmodeller som är godkända för ändamål i vårt land RS-232-porten som en viktig kommunikationsport. Däremot monteras USB-portar på ett sådant sätt att de i affärsplanen är öppna som virtuella seriella portar. Säljare som använder en finansiell skrivare är för uppgiften att göra en daglig finansiell rapport. Denna rapport är skriven i skrivarens icke-korrekta finansminne. Den skattemässiga skrivaren är för uppgift att skriva ut skatteintäkter för kunder i handeln och på kontrollrullen. Kopior av rullar är avsedda för arkivering. Efter försäljningen av produkten, ska det skattemässiga kvittotet ges till kunden. Kopior av skattrullar måste sparas i 5 år av den person som erbjuder produkten. Det är möjligt och lagring av kopior av dokument som skrivs ut i elektronisk medvetenhet på en dator. En finansiell skrivare är ganska populär att använda. Skrivarens låd innehåller information som klagar över personens synvinkel när den används. Nackdelen med de skattemässiga skrivarna är att tryckta kvitton inte är perfekta, eftersom efter en kort tid tvättas skrivna brev. Tillsammans med lagen finansminister den 14 mars 2013 (Dz. U. pos. 363 i historien om kassaregister, är det nödvändigt att göra tekniska kontroller av skattemässiga enheter åtminstone vartannat år. Moms skattebetalare kan ansöka om rabatt på en skattemässig skrivare.