Gastronomisk teknik fjaderfa test

ATEX-direktivet även kallad den nya metoden är ett material vars grundläggande plan är att tillnärmning av medlemsstaternas i Europeiska unionen när det gäller säkerhetssystem och anordningar som accepteras i ytor explosiv metangas och koldamm.

mibiomi patches

Direktivet definierar i första hand de grundläggande säkerhetskraven, de stora produktområdena och metoderna för att visa godkännanden med vissa säkerhetskrav.Viktigt arbete spelas i huvudsak av europeiska standarder som beskriver i detalj de tekniska sätten att visa samtycke till säkerhetsreservationer. Enligt regeln att artikeln sammanfaller med regeln behåller den sitt samarbete med reella säkerhetskrav.Vanliga krav på existerande krav på anordningar och skyddssystem som införs i explosionsfarliga områden finns i bilaga II till direktivet. Talet handlar om allmänna krav, materialval, planering och form, potentiella antändningskällor, faror som uppstår vid externa åtgärder, krav på säkerhetsanordningar och integration av krav som garanterar systemets säkerhet.Enligt rekommendationerna måste tillverkaren nämna för att förhindra att en explosiv atmosfär produceras av anordningar och skyddsstilar för att förhindra att en explosiv atmosfär tänds, för att undertrycka eller begränsa explosionen.Utrustning och skyddssystem ska vara ordentligt konstruerade för att förhindra en explosionsrisk. De bör byggas med inlärningsteknik. Även webbplatser och komponenter måste gå säkert och i enlighet med tillverkarens information.Varje enhet, försvar och apparat bör vara CE-märkt.Material som används för installation av utrustning eller skyddssystem får inte vara brandfarligt. Mellan dem och atmosfären får det inte finnas några reaktioner som kan utlösa en potentiell explosion.Rätter och skyddsåtgärder får ej orsaka skada eller annan skada. De måste se till att de inte kommer att höjas för höga temperaturer och strålning som ett resultat av deras vandring. De kan inte fungera elektriska risker dessutom kan de inte leda till farliga situationer.