Gizycko kassaapparat

Asami hairLocerin - Den unika effekten av nutricosmetics med det unika komplexet som ditt hår behöver!

När vi säljer varor eller tjänster till enskilda personer (de som inte driver ett företag, kommer vi att behöva en kassa eller skattemässig skrivare. Efter att ha köpt den är det särskilt viktigt att registrera skatteenheten & nbsp; och skatterisationen. Alla procedurer som är förknippade med kassaregistret bör produceras inom två månader efter köpet.

Ansökan till chefen för det berörda skattekontoret bör lämnas in innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska ingå i en sådan ansökan? Först och främst bör du skriva vilket kommer att vara det fulla antalet kassaapparater som används på kontoret. Du måste också ange adresserna för platserna där de kommer att spelas.Finansministerns förordning av den 29 november 2012 reglerar exakt hur kassaregistrer bör lämnas in. Tillsammans med honom, senast på dagen för förlusten, som togs för borttagning från ett kassaapparat, bör minst hälften av de kassaapparater som rapporterats till skattekontorets chef monteras. Tillsammans med orsaken till följande månad bör andra kassaregistrer inkluderas i posten.När vi har meddelats och fått kassaregistrer måste vi skapa deras finansiering. Det är viktigt om vi vill använda kassaregister och skrivare i affärspraxis.

Vad är finansieringen av kassan? Att tilldela en skattemodul (skatt-ID-nummer till kassaregistrets minne. Låt oss se till att det sker en engångsoperation, stark och pålitlig. Det är mycket viktigt att finansieringen av kassaapparaten utförs på ett professionellt sätt av en specialiserad specialist. För att misstaget ska lyckas kommer det att vara omöjligt att ångra en dåligt genomförd finansiering, det kommer att bli nödvändigt att köpa ett nytt kassaapparat, vilket är en enorm kostnad. Tack vare finansieringen av kassaregistret är dess funktion i skattemässig ordning möjlig. Från idag kommer kassaapparaten att rekommendera dagliga rapporter som innehåller annonser för den dagliga försäljningen.Efter kassaregistreringen måste det rapporteras till chefen för det berörda skattekontoret inom sju dagar. Detta resulterar i att du får ett registreringsnummer.