Halla wikipedia poster

Skyldigheten att hålla register via en elektronisk enhet på finanskontoret under år 2000, kommer att flyttas av alla företagare som driver en ekonomisk kampanj och tillhandahåller våra exceptionella tjänster även till enheter utan registrerad finansiell verksamhet och för fasta bönder. Järnvägar i skattebelopp tillämpas gradvis.

VarikosetteVarikosette - Ett sätt att obefläckat vackra och friska ben!

År 2000 avskaffade lagstiftaren avlägsnandet av ekonomiska aktörer från skyldigheten att hålla elektroniska journaler, bland vilka de märkte grova överträdelser av bestämmelserna. Dessa brott berodde främst underrapportering av faktiska handeln med hjälp av det arbete som utförts så att den passar i tjugo tusen marknadsföring, för vilka ingen skyldighet att föra register följt välsigna och tjänster med hjälp av kontanter och betala POSnet genom hennes kvitton. Industries, som oftast är tillåtna för denna typ av brott, enligt finansministeriet om hur av bilar, fordon diagnostiska stationer, läkare, tandläkare, frisörer och matsal görs inom utbildningsinstitutioner och förvaltas av dessa institutioner. Lagstiftaren hävdar också att registreringen av omsättningen för samtliga affärsenheter som erbjuder tjänster på minnet av konsumenter utan ett registrerat företag aktivitet för schablonbeskattade jordbrukare kommer också att vara ett värdefullt steg i slutändan öka öppenheten och konkurrenskraft på torget och vidare möjliggör effektivare och lättare att utföra sina rättigheter som konsumenter i domstol. Tillsammans med den fjärde punkten i förordningen i fråga centers som utför tjänster för byte av däck, frågor och tekniska kontroller och skatterådgivare, frisörer och kosmetologer var tvungna att omedelbart installera ett kassaregister med den första dagen i januari 2017. I följande fall är entreprenörer som inte ingår i bestämmelserna i en speciell tid som har lika med två månader från tidsfristen överskrids tjugo tusen zloty för att installera kassaregister.