Kassa novitus liten plus manadsrapport

Varje företagare med ett enkelt namn av skattekontanter varje dag kämpar med de rika problem som dessa enheter kan generera. Liksom all datorutrustning är kassaregister inte oberoende av fördelar och ibland bryter de ned. Inte varje företagsägare vet att vid en tidpunkt då registret flyttas med hjälp av ett kassaregister, det borde ha en andra sådan enhet - bara för att den här viktiga inte misslyckas.

Bristen på ett kassakontot vid vidare försäljning av varor eller assistans kan leda till att böter införs av skattemyndigheten, eftersom det kommer att förhindra att försäljningsregistret registreras vid uppdelningen av huvudutrustning. Dokument som lagras i linje med kassaregistret bör innehålla ett kassabladstjänsthäfte. I denna text kompletteras inte bara alla apparatreparationer, men råd om skattepapperisering av kassaregisteret eller utbyte av dess påminnelse finns fortfarande där. I tjänstepositionen måste det finnas ett unikt nummer som har tilldelats kassören av skattekontoret, företagets namn och adressen på lokalerna där beloppet tas. Alla dessa anteckningar är nödvändiga för att skattekontrollen ska bli framgångsrik. Alla nya föremål i kassaapparatens minne ändras också till specialisttjänst, där alla företag som använder kassaregister bör utgöra ett tecknat kontrakt. Vad mer är - du borde informera skatteverket om varje byte av kassatörens servicetekniker. Försäljningen på skattemässiga belopp bör ske i fortlöpande förhandlingar. Därför måste du, för att kunna fylla kassaregisterets minne, utbyta en åsikt för en annan, samtidigt som du har en minnesavläsning. Läsning av kassareminnet kan vara - även när det ändras, gjort men endast och av en auktoriserad enhet. Dessutom måste det slutföras i närvaro av en anställd hos skatteverket. Från utläsningen av skattekassan utarbetas ett lämpligt protokoll, en kopia av vilket går till skattekontoret och en annan till entreprenören. Han måste behålla detta protokoll i enlighet med efterföljande handlingar relaterade till kassaregistret - hans misstag kan leda till att en straff läggs på kontoret.