Pappersindustrins utveckling och betydelse

Öka utvecklingen av industriell teknik, titta på den optimalt resultat tillverkningsprocesser, energi och styrka i områden såsom utskrift, textilier, plaster, kemikalier, optik och förpackningar ökar risken för elektrostatisk urladdning. Den mycket intensifierade produktionsprocessen, desto färre belastningar som jag vill bli neutraliserade för att inte äventyra användarnas säkerhet.

Okontrollerad urladdning av ackumulerade elektrostatiska laddningar kan tända blandningen av alkohol och luft med hjälp av en gnista och samma orsak till en explosion. Lösningen för denna typ av problem uppnås av företag som hanterar i dessa fall, bland annat elektrostatisk jordning, rengöring av den laddade ytan, neutralisering eller elektrostatisk laddning.Elektrostatisk jordning är en jordningsprocess som exempelvis används för att lasta tankar som transporterar bulkmaterial eller vätskor. Många elektrostatiska laddningar ackumuleras i sina storlekar. Anslutning till tankens jordningssystem behövs innan lastning. Detta eliminerar risken för antändning. Andra svåra saker måste vara framgångsrika hos rör, ventiler, fläktar, vilka under tillverkningsprocessen av bulkmaterial i slutet av vibrationer eller slitage kan isoleras från varandra och antändas. Stora behållare eller behållare fyllda med brandfarliga ämnen bör också jordas. Det finns också enorma behållare som används i blandnings- och blandningssekvenser. Nästan hela klubben i produktionsprocessen genererar generering av elektrostatiska laddningar, oavsett om det är för lastning av material i flexibla behållare eller för manuell fyllning av trummor eller burkar. Elektrostatisk jordning behövs, eftersom det kan leda till utsläpp mellan personal och utrustning och behållare, och i en explosionsrisk kan det orsaka antändning och explosion.