Spara energifargning

Kontroll av energi är en extremt viktig fråga i nästan alla branscher, i många hem eller företag. Byt avskiljare och strömbrytare i privata kapaciteter hos många tillverkare. Alla utvecklar sig så att de system som han föreslår är lika gamla som mycket komplexa och matchade med andra former.

De första fördelarna med strömbrytare består utan tvekan av små dimensioner, enkel installation och användningsförfarande, men framför allt ett mycket högt utbud om ytterligare utrustning krävs.

Effektivitetsomkopplaren är en enhet som kastar sig själv där kraften når signifikanta siffror. Det första kommandot är att skydda andra elektriska apparater mot effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Det hänvisar också till typen av att kontrollera energifördelningen i elnätet.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsbrytare är driftsspänningen kortare än 1000 V, medan deras mest populära form är brytare. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligen 10 000 avstängningar.

När det gäller högspänningsströmbrytare är de förberedda i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för implementering kommer i kraft vid installationen av strömbrytaren, men fortfarande för sin mekaniska kraft. Kretskort som tillverkas i dödtankteknik kännetecknas av mycket större kraft i samband med den extremt breda stabiliteten hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare brukar betraktas på grund av det medium som används för att släcka bågen.